skip to Main Content

Sensordata as a service

Bekijk hier onze laatste videopresentatie waarin we kort uitleggen hoe we opdrachtgevers in de waterindustrie helpen met het monitoren en sturen van data door middel van sensoring op locatie. Meer weten hoe we dit nu al aanbieden voor verschillende partijen…

Lees Meer

Digitale Rivier: meetapparatuur bij Bimmen en Nijmegen

De wereld om ons heen digitaliseert in hoog tempo. Digitalisering verandert verwachtingen van gebruikers van het rivierengebied. Tegelijkertijd biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden om  taken steeds efficiënter en effectiever uit te voeren. Met de Digitale Rivier wil Rijkswaterstaat zich hierop voorbereiden.…

Lees Meer
Sensorgestuurd Boeren

Sensorgestuurd boeren met Waterschap Aa en Maas

Sensorgestuurd boeren van Waterschap Aa en Maas is gestart in 2018, maar wordt binnenkort verder uitgebreid met nog aantal locaties. Met sensoren van Aqualabo, datatransmissie door Ayyeka, kalibratie en support van AQUON organisatie voor wateronderzoek en advies en Hydrosource B.V.…

Lees Meer

Abbey the Koningshoeven and environment

Abbey the Koningshoeven has won many prizes regarding the sustainability of their WWTP. The Koningshoeven, in collaboration with Waterboard the Dommel, wants to decrease their environmental footprint and one contribution is replacing the chemical “reference” test for COD (Chemical Oxygen…

Lees Meer
Back To Top