🇳🇱 Mooi nieuws van microLAN! We zijn verheugd aan te kondigen dat onze nieuwe TOXcontrol-analyzer succesvol is geïnstalleerd bij  Waternet. Deze geavanceerde biomonitor markeert een significante upgrade en vervangt zijn voorganger die tien jaar lang trouw heeft gediend, 24/7 met de grootste tevredenheid.

Wat is er nieuw? Onze nieuwste versie beschikt over een geïntegreerde kweekunit voor lichtgevende bacteriën, wat zorgt voor verbeterde functionaliteit en betrouwbaarheid. Bovendien voert het automatische positieve controles uit om te verifiëren of wordt voldaan aan de normen van ISO 113348-3, wat garant staat voor een gevalideerde werking.

Maak kennis met het team: Op de foto presenteren we met trots de heer Eric Penders van Het Waterlaboratorium, de gebruiker van TOXcontrol, samen met Joep Appels, ter viering van deze mijlpaal. Dank ook aan Chris Kuyper van Hydrosource en Rick Appels en Jesse Smit van OptiSenseData voor de installatie en training.

Impact: Deze state-of-the-art unit speelt een cruciale rol in het bewaken van de waterkwaliteit, het monitoren van de inname voor Waternet, het waterbedrijf dat drinkwater levert voor Amsterdam en omgeving.

Dank aan het hele team van Het Waterlaboratoium en microLAN voor deze opmerkelijke samenwerking, toegewijd aan het waarborgen van veilige en betrouwbare watervoorzieningen voor gemeenschappen. Op naar nog veel meer mijlpalen samen!

🇬🇧 Exciting news from microLAN: We’re thrilled to announce the successful installation of our new TOXcontrol analyzer at Waternet. This advanced biomonitor signifies a significant upgrade, replacing its predecessor that served faithfully for ten years, 24/7 with utmost satisfaction.

What’s new? Our latest version features an integrated cultivation unit for bioluminescent bacteria, ensuring improved functionality and reliability. Additionally, it performs automatic positive controls to verify compliance with ISO 113348-3 standards, guaranteeing top-notch performance.

Meet the team: In the photo, we proudly present Mr. Eric Penders, the user of TOXcontrol, alongside Joep Appels, celebrating this milestone achievement.

Impact: This state-of-the-art unit plays a crucial role in monitoring water quality, overseeing intake for Waternet, the leading water company supplying drinking water for Amsterdam and its surroundings.

Thanks to the entire team at Het Waterlaboratorium and microLAN for this remarkable collaboration, dedicated to ensuring safe and reliable water resources for communities. Here’s to many more milestones together!