Verbetering van de waterkwaliteit door sensoren in het veld. Het kan en daarom blijft microLAN op dit gebied ontwikkelen. Ontwikkelen met partners.

Wat is belangrijk om succes te behalen hierin:

  1. Onderhoud en kalibratie is van essentieel belang (Situatie op de foto uitgevoerd door Aquon)
  2. Locatiekeuze en plaatsing van de sensoren bepalen het resultaat van de data
  3. Alleen een gecombineerde aanpak tussen klant (waterschap), sensoren(leverancier) en verzorging van de juiste omstandigheden (1+2) en terugkoppeling uit het veld en met het laboratorium (van Aquon) zal leiden tot een verbeterde waterkwaliteit.

De volgende stap is om de huidige datatransmissie, via de Wavelet van Ayyeka, te verwerken tot oplossingen.

microLAN weet dit te realiseren. We gaan starten met bovengenoemde deelnemers met een Datamanagement Pilot (later meer).

Volg onze website en blijf op de hoogte.