De wereld om ons heen digitaliseert in hoog tempo. Digitalisering verandert verwachtingen van gebruikers van het rivierengebied. Tegelijkertijd biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden om  taken steeds efficiënter en effectiever uit te voeren. Met de Digitale Rivier wil Rijkswaterstaat zich hierop voorbereiden. Door samen met partners en gebruikers te leren om experimenterend te innoveren. microLan is een van deze partners.

Inmiddels is een van de projecten, het TKI project “Snelle detectie van fecale verontreiniging in zwemwater” , goed onderweg met verschillende metingen verspreid door het land. Vanaf deze week wordt op twee plekken in de Rijn/Waal gemeten. De locatie bovenstrooms is op het internationale meetstation bij Bimmen, net over de grens. De andere meetlocatie is op de verkeerspost van Rijkswaterstaat in Nijmegen die dichtbij de Spiegelwaal ligt.

Op deze twee plekken zal met hoge frequentie worden gemeten. We hopen een mooie correlatie te zien tussen de boven- en benedenstroomse metingen zodat het als waarschuwingssysteem kan dienen. Daarnaast leveren de vele metingen data op die we kunnen vergelijken met aanvullende data van bijvoorbeeld regenval en landgebruik in het stroomgebied. Dit kan op de lange termijn bijdragen aan de ontwikkeling van een nationaal model dat de verspreiding van ziekteverwekkers in onze watersystemen kan voorspellen. De Digitale Rivier is in gesprek met de WUR om de ontwikkeling van zo’n model te organiseren.

De Digitale Rivier heeft samen met RWS Oost Nederland, de Technische Alliantie en MicroLan, één van de partners in het TKI project, deze opschaling naar de 100 fase weten te realiseren. Het proof of concept zal aan het eind van dit experiment duidelijk zijn, waarna we weer een stap verder zijn richting een oplossing voor een combinatie van natuur, recreatie en hoogwaterveiligheid!

Bekijk de website van digitalerivier voor meer informatie.