Samenwerking waterprofessionals levert meer betrouwbare gegevens op voor Nederlandse waterschappen

Op 2 september aquon en microLAN een raamovereenkomst van vier jaar voor intensieve samenwerking in de watersector met de levering van kwaliteitssensoren en modems. microLAN is een uitgebreide Europese aanbesteding uit 5 geselecteerd door Aquon als partner. Een belangrijke stap voor beide bedrijven en voor met name de waterschappen.

Samenwerking levert meer betrouwbare gegevens op voor waterschappen

van de samenwerking tussen microLAN en AQUON is aan te zetten tot verdere professionalisering van het monitoren van sensoren, meer kennis en expertise te vergaren en te delen, en ervoor te zorgen dat sensormonitoring kwalitatieve betrouwbare resultaten geeft, op basis waarvan onze waterschappen beoogde maatregelen kunnen beleid kunnen opstellen.
Bij de ondertekening en daarom gevormde aftrap waren alle partijen aanwezig, te weten Eijkelkamp, ​​QSensz, Observator Instruments BV, microLAN, Vlaar Techniek en CimPro.

AQUON is actief in watermetingen met sensoren voor waterschappen, van eenvoudige sensoren zoals voor de bepaling van zuurgraad, geleidingsvermogen, zuurstof en temperatuur tot tegenwoordig ook sensoren voor meer complexe parameters, nitraat en ammonium.

Sneller worden ingezet om de waterkwaliteit te monitoren. Door deze snelle ontwikkeling en de kennis op monitoringgebied, ontstaan ​​mogelijkheden voor trendmonitoring. Door de verificatie met geaccrediteerde veld- en/of laboratoriumanalyses biedt ook sensormonitoring gevalideerde resultaten. Niet alleen de kwaliteit van de sensoren en randapparatuur is van belang, ook het plaatsen, onderhouden, controleren en kalibreren van sensoren vraagt ​​de benodigde expertise en vak. Reden te meer voor Aquon om dus op zoek te gaan naar een gekwalificeerde partij in de watermarkt. De vier jaar sluiten microLAN en Aquon in ieder geval de handen ineen met mogelijk van de samenwerking voor de termijn termijn.

We kijken uit naar een prettige samenwerking.
Wilt u meer over sensormonitoring weten? Neem dan contact op met het Servicebureau van AQUON van Joep Appels van microLAN BV joep.appels@microlan.nl

Meer informatie