Samenwerking waterprofessionals levert meer kwalitatief betrouwbare gegevens op voor Nederlandse waterschappen

Op 2 september tekende Aquon en microLAN een raamovereenkomst van vier jaar voor intensieve samenwerking in de watersector met de levering van kwaliteitssensoren en modems. microLAN is na een uitgebreide Europese aanbesteding uit 5 partijen geselecteerd door Aquon als partner. Een belangrijke stap voor beide bedrijven en voor met name de waterschappen.

Samenwerking levert meer kwalitatief betrouwbare gegevens op voor waterschappen

Doel van de samenwerking tussen microLAN en AQUON is aan te zetten tot verdere professionalisering van het monitoren d.m.v. sensoren, meer kennis en expertise te vergaren en te delen, én ervoor te zorgen dat sensormonitoring kwalitatief betrouwbare resultaten geeft, op basis waarvan onze waterschappen benodigde maatregelen kunnen nemen of beleid kunnen opstellen.
Bij de ondertekening en daarmee formele aftrap waren alle partijen aanwezig, te weten Eijkelkamp, QSensz, Observator Instruments B.V., microLAN, Vlaar Techniek en CimPro.

AQUON is actief in watermetingen met sensoren voor waterschappen, van eenvoudige sensoren zoals voor de bepaling van zuurgraad, geleidingsvermogen, zuurstof en temperatuur tot tegenwoordig ook sensoren voor meer complexe parameters zoals blauwalg, nitraat en ammonium.

Inmiddels worden sensoren steeds vaker ingezet om de waterkwaliteit te monitoren. Door deze snelle ontwikkeling en de toegenomen kennis op monitoringsgebied, ontstaan mogelijkheden voor trendmonitoring. Door de verificatie met geaccrediteerde veld- en/of laboratoriumanalyses biedt ook sensormonitoring gevalideerde resultaten. Niet alleen de kwaliteit van de sensoren en randapparatuur is van belang, ook het plaatsen, onderhouden, controleren en kalibreren van sensoren vraagt de nodige expertise en vakkennis. Reden te meer voor Aquon om dus op zoek te gaan naar een gekwalificeerde partij in de watermarkt. De komende vier jaar sluiten microLAN en Aquon in ieder geval de handen ineen met mogelijk verlening van de samenwerking voor de langere termijn.

We kijken uit naar een prettige samenwerking.
Wilt u meer over sensormonitoring weten? Neem dan contact op met het Servicebureau van AQUON of Joep Appels van microLAN B.V. [email protected]