Monitoring van E.coli voor waarschuwingssystemen in stedelijke recreatiewateren

Stedelijk water is een essentieel element voor evenementen en recreatie in steden, wat aanleiding geeft tot zorgen over de waterkwaliteit en hygiënische veiligheid. In deze studie hebben we een bijna realtime monitoringsysteem geïmplementeerd, de op β-D-glucuronidase-activiteit gebaseerde BACTcontrol, in de grachten van de stad Breda in Nederland. Ons doel? Het potentieel ervan beoordelen als onderdeel van een effectief systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor stedelijke oppervlaktewateren. Uit de resultaten van drie opeenvolgende badseizoenen bleek dat, hoewel de BACTcontrol een tijdige en korte reactie liet zien (waarbij besmettingspieken werden gedetecteerd), deze niet kon aangeven wanneer het water weer hygiënisch veilig was. Deze leemte vindt zijn oplossing in qPCR-metingen, die betrouwbare en snelle resultaten opleveren. De combinatie van BACTcontrol en qPCR-metingen creëert de mogelijkheid om een ​​effectieve strategie te bedenken voor het recreatief gebruik van stedelijke oppervlaktewateren.