Sensorgestuurd boeren van Waterschap Aa en Maas is gestart in 2018, maar wordt binnenkort verder uitgebreid met nog aantal locaties. Met sensoren van Aqualabo, datatransmissie door Ayyeka, kalibratie en support van AQUON organisatie voor wateronderzoek en advies en Hydrosource B.V. voor advies en ondersteuning . microLAN verzorgt de datahandeling en coördinatie met een nadruk op stikstof en monitoring.

Lees hier een eerder artikel dat verschenen is over sensorgestuurd boeren.

https://www.waterforum.net/aa-en-maas-start-pilot-met-online-meten-waterkwaliteit/