EVALUATIE VAN EEN GEAUTOMATISEERDE LUMINESCENTE BACTERIËNTEST VOOR IN SITU BEPALING VAN DE AQUATISCHE TOXICITEIT

TOXcontrol artikel in Elsevier - Wetenschap van de totale omgeving

Evaluatie van een geautomatiseerde bepaling van luminescerende bacteriën voor in situ aquatische toxiciteitsbepaling

Een nieuw systeem voor het monitoren van toxiciteit TOXcontrol® (MicroLAN BV, Nederland) is gebruikt om de toxiciteit van een selectie van prioritaire of opkomende verbindingen in het laboratorium te beoordelen. In deze studie werden remmingscurves en EC50 - Effectieve concentratie die 50% remming veroorzaakt - van geselecteerde verbindingen (inclusief pesticiden, farmaceutica, oppervlakteactieve stoffen en metalen die gewoonlijk in oppervlakte- of drinkwater worden gedetecteerd) bepaald. Deze nieuwe technologie is gebaseerd op de meting van Vibrio fischeri bioluminescentieremming (ISO 11348).

Bepaling van toxiciteit

Het belangrijkste voordeel van deze apparatuur, vergeleken met andere laboratoriumtesten, is de volledige automatisering van de procedure. Het instrument kan op een eenvoudige, snelle en reproduceerbare manier online worden bediend. De variabiliteit van de resultaten verkregen met het TOXcontrol® biomonitoringsysteem is onderzocht. Een vergelijking met gestandaardiseerde technologie gebaseerd in V. fischeri (Microtox®) en een aanvullende test met Daphnia magna voor geselecteerde organische verbindingen wordt gepresenteerd. De resultaten tonen aan dat de methodologie op basis van het TOXcontrol®-systeem dat wordt gevalideerd, nauwkeurig en reproduceerbaar genoeg is, waardoor dit systeem kan worden gebruikt als een online automatisch waarschuwingssysteem om abnormale concentraties van giftige stoffen op te sporen.