Online monitoring van algenconcentratie met ALGcontrol

De aanwezigheid van algen in het oppervlaktewater is een potentiële bedreiging voor de kwaliteit en ecologie van het watersysteem. Het beheersen en monitoren van de algenconcentraties is daarom van groot belang. Vanwege groenalgenproblematiek in het waterreservoir van een drinkwaterzuiveringsinstallatie is de ALGcontrol geïnstalleerd om continu de algenconcentraties en mogelijke giftige blauwalgenbloei te monitoren. De resultaten van de offline standaard laboratoriummethode laten een goede correlatie zien met de metingen van de ALGcontrol. Volgens deze resultaten geeft de ALGcontrol in alle gevallen betrouwbare resultaten en is het een geschikt, sneller en beter instrument voor continue monitoring van algen in water.