Schatting van dode of levende bacteriën met behulp van online Bacteria Activity monitoring

De BACTcontrol, een microLAN-instrument, meet online bacteriële enzymactiviteit in voedsel- en watermonsters. Naast ß-DGlucuronidase, ß-Galactosidase en ß-Glucosidase voor het meten van respectievelijk E.coli, Coliform en Enterococci activiteit alkalische fosfatase (ALP) activiteit wordt gemeten om de totale activiteit te bepalen. De BACTcontrol TA-test meet de metabolische activiteit van het ALP-enzym dat wordt geproduceerd in de meeste bekende aquatische microbiële cellen met behulp van het (MUP) fluorescerende substraat. Over het algemeen kan BACTcontrol worden gebruikt om alarmen te activeren wanneer er significante microbiologische veranderingen in het water worden waargenomen. Het alarm kan worden gebruikt om een ​​automatische actie te ondernemen of een monster dat goed kan worden opgeslagen en gebruikt voor specifiek microbiologisch onderzoek in het laboratorium.
Het doel van deze studie, die werd uitgevoerd bij een microLAN-bedrijf in Waalwijk en Aigües de Barcelona en CETaqua in Barcelona, ​​was om de resultaten van de BACTcontrol-biosensor te valideren en om te zien of het instrument levende of dode bacteriën meet.

Download de whitepaper om meer te lezen over de onderzoeksstappen en de uiteindelijke conclusies