Online afvalwatercontrolesysteem op golfbaan

Validatie van BACTcontrol als een online afvalwaterbewakingssysteem en een microbiologisch systeem voor vroegtijdige waarschuwing.

De aanwezigheid van gevaarlijke micro-organismen in water dat wordt gebruikt voor voedselverwerking of oppervlaktewater kan een reële bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid. De constante monitoring en controle van de aanwezigheid van dergelijke gevaarlijke pathogenen is daarom van groot belang.

In een samenwerkingsproject tussen een lokaal Waterschap en microLAN werd de bacteriële activiteit van het effluent van de zuiveringsinstallatie van het golfpark Kaatsheuvel bepaald. Dit gebeurde zowel met de BACTcontrol als met de traditionele telmethode. Na behandeling en kwaliteitscontrole wordt het water hergebruikt in het golfpark.