Toepassingen

MicroLAN maakt het mogelijk om de waterkwaliteit te monitoren met een online systeem voor drinkwater, afvalwater en oppervlaktewater.

Onze toepassingen voor het monitoren van bacteriën, toxiciteit en algen in water zijn:

 • rivierbewaking
 • bescherming van de inname van drinkwater
 • monitoring van ruw water / productiewater
 • bewaking van influent / effluent
 • proceswaterbewaking voor voedselproductie

microLAN is een internationaal bedrijf gevestigd in verschillende landen in de wereld.

Onze klanten zijn:

 • Milieulaboratoria en afvalbeheerindustrie
 • Drink-, afval- en oppervlaktewaterbeheerders
 • Milieu-onderzoeksinstituten
 • Petrochemische industrie
 • Drinkwaterproductie
 • Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
 • Papier- en pulpproductie
 • Aqua landbouw
 • Energie productie
Beheers uw waterkwaliteit!