BACTcontrol: online monitor van totale en specifieke bacterieactiviteit (E. coli en coliform) in water

De BACTcontrol is een “vroegtijdig waarschuwingssysteem” als aanvulling op de officieel aanvaarde methoden voor de detectie van microbiologische activiteit. De metingen worden gerealiseerd in een korte tijd, 1-2 uur. Dit in tegenstelling tot klassieke microbiologische methoden, die arbeidsintensief zijn en waarbij het kweken van de organismen nodig is, waarbij het enkele dagen duurt voordat betrouwbare resultaten worden verkregen (24-48 uur).

De BACTcontrol detecteert de microbiologische activiteit in water. Het meet de specifieke enzymatische activiteiten van β-galactosidase (coliformen), β-glucuronidase (E. coli) en alkalische fosfatase (totale activiteit, biomassa), als indicator voor de aanwezigheid van bacteriële besmetting. De enzymactiviteit wordt gedetecteerd door reagentia toe te voegen die een fluorescerende indicator bevatten. De reagentia zijn substraatspecifiek voor het te detecteren enzym, wat betekent dat er een toename in fluorescentie is wanneer het enzym in het monster aanwezig is