Producten monitoren

Monitoring van de waterkwaliteit, een fundamentele activiteit voor elke branche

microLAN levert drie complementaire systemen die vervuiling door algen, bacteriën en chemische toxiciteit in water detecteren.

De systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor waterkwaliteitsmonitoring, gebaseerd op lichtmetingen, worden ontwikkeld door microLAN en gebruikt voor monitoring in drink-, oppervlakte- en proceswateren. De controlesystemen kunnen worden gebruikt in alle soorten waterbedrijven en industrieën over de hele wereld.

De ALGcontrol-BACTcontrol- en TOXcontrol reageren direct op een verandering in de waterkwaliteit en geven een alarmsignaal om een ​​mogelijke waterverontreiniging aan te geven.

Het voordeel van de monitoringinstrumenten van microLAN, de ALGcontrol-, BACTcontrol- en TOXcontrol, is dat het water permanent wordt bewaakt, waardoor een hoogfrequente verzameling van watermonsters en laboratoriumanalyses niet nodig is. Een mogelijke vervuiling wordt snel opgespoord, waardoor de operator onmiddellijk gepaste maatregelen kan nemen en verdere schade voor klanten en het milieu kan voorkomen.