microLAN-partner van LIFE PHOENIX, een Europees consortium dat innovatieve, kosteneffectieve multibarrièrebehandelingen ontwikkelt voor het hergebruik van water voor landbouwirrigatie

microLAN is er trots op partner te zijn van het LIFE PHOENIX-consortium, een Europees LIFE-project dat tot doel heeft het probleem van hergebruik van afvalwater in Europa op te lossen. Voor dat doel worden goedkope innovatieve technologieën voor hergebruik van afvalwater in de landbouw getest, waarbij aangepaste oplossingen voor verschillende casestudies worden voorgesteld.

LIFE Phoenix ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de regeneratie van stedelijk afvalwater voor agrarische doeleinden, aangepast aan elk soort RWZI. Er is een demonstratieve installatie ontworpen met meer dan 12 verschillende technologieën, rekening houdend met een flexibel concept. Een beslissingsondersteunend systeem (DSS) toont de beste oplossing die in elke RWZI kan worden geïmplementeerd. MicroLAN richt zich specifiek op het online monitoren van ziekteverwekkers E. coli, BZV, TSS en troebelheid van het behandelde afvalwater

Het project omvat ook een repliceerbaarheidsanalyse. Voor deze analyse zal het hergebruik van afvalwater in de provincie Almeria worden bestudeerd. Deze activiteit zal niet alleen informatie opleveren over de lokale incidentie van hergebruik van afvalwater, maar ook waardevolle gegevens opleveren die naar de EU kunnen worden geëxtrapoleerd. Verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties zullen worden geëvalueerd, waaronder waterzuiveringsinstallatie El Bobar en waterzuiveringsinstallatie El Toyo, om er maar een paar te noemen.

De doelstellingen van het LIFE PHOENIX-project zijn:

Beter gebruik van natuurlijke hulpbronnen: Installatie van LIFE PHOENIX-technologieën in een waterzuiveringsinstallatie betekent een vermindering van de effluenten dankzij het gebruik van teruggewonnen water in de landbouw. Daarom zou het zoetwaterverbruik voor irrigatie afnemen, waardoor de stress over deze natuurlijke hulpbron zou worden verlicht. Bovendien zouden technologieën voor het terugwinnen van voedingsstoffen leiden tot de verandering van conventionele meststoffen naar duurzamere opties, waardoor de daarmee samenhangende vervuiling tot een minimum wordt beperkt.

Teruggewonnen water van hoge kwaliteit: het LIFE PHOENIX-project produceert teruggewonnen water voor gebruik in de landbouw en voldoet aan de nieuwe Europese Richtlijn 2020/741. Het project heeft ook tot doel de concentratie van opkomende zorgwekkende verontreinigende stoffen in water, evenals microplastics, te verminderen. Op die manier zorgt LIFE PHOENIX voor de productie van water van hoge kwaliteit, veilig voor de menselijke gezondheid en voor het milieu.

Duurzame productie van teruggewonnen water: De vermindering van de energievraag voor tertiaire behandelingen wordt gegarandeerd door de optimalisatie van technologieën en door de aanpassing van de oplossingen in elk geval. Dit zou leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zou de verlaging van de kosten en middelen de repliceerbaarheid van het project garanderen.

Voor meer informatie bezoek: https://life-phoenix.eu/

Flexibele Pilot Plants (FPP) zijn ontworpen voor zowel grote, middelgrote als kleine populaties. Daarom vindt het project op verschillende locaties plaats.

Oplossingen voor grote en middelgrote populaties:

Waterzuiveringsinstallatie El Toyo (Almeria, ES)
AWZI Almonte (Huelva, ES)
Fonte Quente RWZI (Abrantes, PT)

Oplossingen voor kleine populaties:

Waterzuiveringsinstallatie El Toyo (Almeria, ES)
AWZI Talavera de la Reina (Toledo, ES)