Piloot van bactcontrol bij Aigües de Barcelona

MicroLAN is net begonnen (febr. 2017) om onder WP10 van Aquavalens te werken met Aigües de Barcelona en CETaqua. Dit WP heeft tot doel gegevens te verkrijgen over het voorkomen van door water overgedragen pathogenen in verschillende watertypen en de microbiologische methoden en instrumenten voor risicobeheer in grote watersystemen te implementeren en te testen.

Het team bestaat uit:

  • Claudia Puigdomenech Serra
  • David Baquero González
  • Arnau Pla Mateu
  • Ruben Juarez Camara (allemaal CETaqua)
  • Gemma Saucedo Pagina's (Agbar)
  • Joep Appels
  • Rik Appels
  • Jaap van den Dries (allemaal microLAN).

Onderdeel van de pilot is om een ​​vergelijking te maken van de BACTcontrol en ATP-testen op verschillende plaatsen van de drinkwaterzuiveringsinstallatie.

Nadat ze het systeem 1 maand hadden laten draaien op de testfaciliteit van Aigües de Barcelona, ​​vonden ze al interessante resultaten met het vergelijken van (grijp) monsters na zandfiltratie en ozonisatie. We waren vooral verheugd om de zeer stabiele basislijnresultaten van het kraanwater te zien met de online Total Activity-test, die de goede waterkwaliteit in Barcelona aantoont!

Meer resultaten van het runnen van de online bacteriemonitor op de productiefaciliteit zullen de komende maanden naar voren komen als we met het werkpakket beginnen.