AQUAVALENS RAPPORT MICROLAN SYSTEEMPRESTATIES (RIVIERWATER)

Omdat een kweekstap nodig is voor de detectie van coliforme bacteriën en E. coli met CCA en Colilert duurt het tot 24 uur voordat de definitieve resultaten worden gerapporteerd. Naast de teeltduur dient rekening te worden gehouden met de tijd voor bemonstering en monsterverwerking. In de afgelopen decennia is de ontwikkeling van online meetapparatuur voor drinkwater ontstaan. Hoewel chemofysische en hydrologische waterkwaliteitsparameters al vaak worden gecontroleerd door dergelijke apparaten, zijn er geen betrouwbare online meetapparatuur voor microbiologische parameters gestandaardiseerd voor permanent gebruik als alternatief voor culturele methoden.

Een geautomatiseerd systeem dat colibacteriën detecteert en E. coli semi-continu gebaseerd op de enzymatische activiteiten van microLAN geëvalueerd. Het apparaat, genaamd BACTcontrol, maakt detectie mogelijk van verhoogde coliformen en E. coli aantal in water binnen <2 uur. Net als de op cultuur gebaseerde methoden DIN EN ISO 9308-1 en DIN EN ISO 9308-2, vertrouwt BACTcontrol op de activiteit van de enzymen GAL voor coliforme bacteriën en GLUC voor E. coli, echter zonder een teeltstap te implementeren. Het doel van dit resultaat was het rapport over de prestaties van het microLAN-systeem met betrekking tot de detectielimiet en specificiteit van BACTcontrol in vergelijking met de traditionele culturele methoden.

Download het rapport over de prestaties van het microLAN-systeem

BACTcontrol_Riviermonitoring_TZW