EVALUATIE VAN EEN INNOVATIEF ONLINE SYSTEEM VOOR BACTERIËLE TOTALE ACTIVITEITSBEPALING IN PROCES EN DRINKWATER

Evaluatie van een innovatief online systeem voor bepaling van de totale activiteit van bacteriën in proces- en drinkwater

D Baquero *, A Pla *, R Juárez *, MJ Arnedo **, Joep Appels ***, C Puigdomènech *,
G Saucedo **, S González *, X Bernat *, B Galofré **

(* Cetaqua, Water Technology Center, ** Aigües de Barcelona, ​​*** microLAN)

Tegenwoordig neemt de microbiologische waterveiligheid toe als een van de belangrijkste zorgen bij de productie en distributie van drinkwater. De huidige technieken voor het monitoren van microbiële waterkwaliteit zijn nog steeds tijdrovend en beperken zich voornamelijk tot kweekbare bacteriën. Daarom is de ontwikkeling van snelle en nauwkeurige microbiologische controlesystemen een sleutelfactor om drinkwatervoorzieningssystemen in staat te stellen veilig water voor de bevolking te garanderen. In het kader van het Aquavalens-project (7e Kaderprogramma, EU) zijn innovatieve en geavanceerde detectiemethoden voor microbiële watermonitoring onderzocht. BACTcontrol, een van deze verbeterde tools, kan helpen om een ​​beter begrip te krijgen van de levende micro-organismen die in drinkwater voorkomen en om de effectiviteit van processen in drinkwaterzuiveringsinstallaties (DWTP) en distributie te evalueren.

Download het witboek
Bactcontrol IWA 2018 Poster_v3