AquaNES: Microbiologische monitoring van hergebruikt afvalwater voor irrigatie van een golfbaan in Agon-Countainville, Frankrijk

Site 9 van het AquaNES-project in Agon-Countainville (Frankrijk) gebruikt secundair effluent na riet- en zandduinfiltratie voor de irrigatie van golfbanen in een kustgebied. De onderliggende watervoerende laag is vatbaar voor verzilting. De studie van de site van Agon-Countainville zal aantonen hoe innovatieve monitoring en modellering van de waterkwaliteit gekoppeld aan gegevensbeheer en communicatie een geoptimaliseerd beheer van AquaNES-sites en hun toekomstige implementatie mogelijk maakt.
Op basis van deze online monitoring- en punctuele bemonsteringscampagne zal een model worden ontworpen om de geochemische processen te voorspellen die op lange termijn kunnen leiden tot afname van systeemprestaties en testsysteemoptimalisatiemogelijkheden.

Meer informatie over het AquaNES-project bezoek de website.