Aquanen

microLAN-partner van EU-project AquaNES

microLAN is er trots op een van de partners te zijn van het AquaNES EU-project. Joep Appels, directeur microLAN is partner van het consortium van AquaNES. (Begin: juni 2016 Einde: Kan 2019)

AquaNES zal innovaties in water- en afvalwaterbehandelingsprocessen en -beheer katalyseren door verbeterde combinaties van natuurlijke en technische componenten.

Het project richt zich op 13 demonstratielocaties in Europa, India en Israël die een representatieve reeks regionale, klimatologische en hydrogeologische omstandigheden bestrijken. Onder de gedemonstreerde oplossingen bevinden zich natuurlijke behandelingsprocessen zoals oeverfiltratie (BF), beheerde watervoerende laag (MAR) en geconstrueerde wetlands (CW) plus technische voor- en nabehandelingsopties.

Het AquaNES-consortium komt samen in een samenwerkingsverband van (afval) waterbedrijven, het MKB en industrieën, evenals academische partners van hoog niveau en onderzoeksinstituten uit zeven Europese landen, Israël en India, en vertegenwoordigt een goede balans in een waardeketen van technologische innovatie.

Onze KMO's en industrieën bieden bestaande en nieuwe voor- of nabehandelingstechnologieën, bewakingsapparatuur of softwaretools die door waterbedrijven worden geïntegreerd in gecombineerde natuurlijke en ontwikkelde behandelingsschema's om de doeltreffendheid van de behandeling van het gecombineerde systeem aan te tonen en te valideren. De nauwe samenwerking met samenwerkende waterbedrijven zal de implementatie van succesvol werkende gecombineerde zuiveringsprocessen versnellen. Zie onze partners. 

AquaNES specifieke doelstellingen zijn

  • om de voordelen aan te tonen van nabehandelingsopties zoals membranen, actieve kool en ozonisatie na oeverfiltratie voor de productie van veilig drinkwater
  • valideren van de behandelings- en opslagcapaciteit van bodem-aquifersystemen in combinatie met oxidatieve voorbehandelingen
  • de combinatie aantonen van aangelegde wetlands met verschillende technische opties voor nabehandeling of voorbehandeling (ozon- of bioreactor-systemen) als optie voor afvalwaterbehandeling
  • aantonen dat de bedrijfskosten en het energieverbruik dalen
  • een robuust risicobeoordelingskader voor cNES testen
  • om ontwerprichtlijnen te leveren voor cNES op basis van ervaringen op industriële of bijna industriële schaal
  • nieuwe marktkansen in Europa en daarbuiten voor cNES identificeren en profileren

Bezoek www.aquanes.eu voor meer informatie.