Smart City en “zwemwater” Monitoring

Een 3 jaar durend onderzoeksproject heeft een goede indicatie opgeleverd van de toepasbaarheid van een nieuwe, online E.coli monitoringtechniek in vergelijking met traditionele staalname. Op basis van de resultaten zijn de volgende conclusies getrokken:
· De continue online bemonstering van de waterkwaliteit met behulp van de BACTcontrol en aansluitende laboratoriumanalyses geven een goed inzicht in de hygiënische waterkwaliteit in de grachten van de Gemeente Breda.
· De hygiënische waterkwaliteit in de grachten (uitgedrukt in Ecoli) blijkt overwegend te worden beïnvloed door riooloverstorten. Het duurt, na een grote riooloverstorting, enkele dagen voordat de waterkwaliteit weer normaal is.
· De online meting van de enzymatische activiteit van E.coli met behulp van de BACTcontrol is zeer geschikt voor alarmering: de BACTcontrol geeft direct aan wanneer de waterkwaliteit onvoldoende is geworden door riooloverstorten.

Om gevalideerde data te waarborgen heeft microLAN bv een geïntegreerde combinatie van bemonstering, E.coli monitoring, datatransmissie, alarmering en monsteropslag ontwikkeld. De bevestiging van het resultaat wordt verzekerd door een gecertificeerd laboratorium. Door zijn kleine voetafdruk (Europalletmaat) is de BlueBox bij uitstek geschikt voor tijdelijke toepassing van monitoring van oppervlaktewaterkwaliteit.

Het first level data platform van Ayyeka integreert de resultaten en betrouwbaarheid van de hardware instellingen van de analyser, de sampler, het modem en de voeding, en bij overschrijding volgt een automatische opslag van een monster op 4 graden. Het gecertificeerde laboratorium krijgt dan automatisch een melding die de keten rond maakt, om het indicatieve alarm te laten opvolgen met bevestiging van een gevalideerde en gecertificeerde meetmethode.

Het dataplatform van het tweede niveau, het IoT-dashboard van Blockbax, zorgt voor de integratie van omgevingsgegevens (o.a. regenval, onderhoud etc.) en communicatie naar een overheidsdataplatform om burgers/stakeholders te informeren.

In samenwerking met OptiSenseData en JADS – Jheronimus Academy of Data Science wordt AI-onderzoek gedaan naar verdere integratie van omgevingsindicatoren zoals rioolwaterpomp- en overstortgegevens, om een ​​algoritmevoorspelling te ontwikkelen en de zekerheid van online monitoring te vergroten.
Meer informatie over de BlueBox data-as-a-service is te verkrijgen via microLAN bv. Informatie over de BACTcontrol is te verkrijgen via Aqualabo.