Verbetering van de waterkwaliteit door sensoren in het veld. Het kan en daarom blijft microLAN op dit gebied. Ontwikkelen ontmoette partners.

Wat is belangrijk om succesvol te zijn uitgevoerd:

  1. Onderhoud en calculatie is van essentieel belang
  2. Locatiekeuze en plaatsing van de sensoren bepalen het resultaat van de gegevens
  3. Alleen een gecombineerde aanpak tussen klant (waterschap), sensoren (leverancier) en verzorging van de juiste omstandigheden (1 + 2) en terugkoppeling uit het veld en met het laboratorium (van Aquon) leiden tot een verbeterde waterkwaliteit.

De volgende stap is om de huidige datatransmissie, via de Wavelet van Ayyeka, te verwerken tot oplossingen.

microLAN weet dit te realiseren. We gaan starten met deelnemers met een Datamanagement Pilot (later meer).

Volg onze website en blijf op de hoogte.