Onlangs presenteerde KWR een artikel over een innovatief project: de snelle online detectie van enterokokken en van de totale microbiële activiteit in water. MicroLAN is partner van dit project met Brabant Water, Evides, Grundfos, Het WaterLaboratorium, Hoogheemraadschap van Delfland, KWR, Pidpa, Uniper Benelux BV en Vitens. Het Nederlandse project begon in januari '17 en eindigt in december '19.

De huidige microbiële analyses voor het monitoren van de waterkwaliteit zijn zeer tijdrovend. Er is altijd een technicus nodig om de bemonstering en, in de meeste gevallen, de wateranalyse uit te voeren. Het continu monitoren van de microbiële kwaliteit van verschillende soorten water is daarom onmogelijk, in tegenstelling tot een groot aantal chemische en fysische parameters die online, snel en continu kunnen worden geanalyseerd.

Er is een snelle methode ontwikkeld voor het detecteren van enterokokken in oppervlaktewater die zou kunnen bijdragen aan een efficiëntere monitoring van de microbiële waterkwaliteit. Onderzoekers van KWR, microLAN, Vitens en Het Waterlaboratorium, werkend binnen het TKI Watertechnologie programma, hebben een bestaande E. coli detectiemethode, BACTcontrol, aangepast die werkt op basis van fluorescentie. Omdat de methode nog steeds onderhevig is aan storingen door de watermatrix, vooral bij lage (<10 kve) concentraties enterokokken, zijn de resultaten niet solide genoeg voor een onmiddellijke, betrouwbare toepassing in de praktijk. Hiervoor is nader onderzoek nodig naar de effecten van de watermatrix en hoe daarmee om te gaan. Pas daarna kan de methode voor online gebruik voor drinkwater en oppervlaktewater worden gevalideerd.

KWR genereert kennis waarmee de watersector waterwijs kan opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR hebben we een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit. Onze wetenschappelijke bevindingen en de daaruit voortvloeiende praktische innovaties dragen wereldwijd bij aan een duurzame watervoorziening in de stedelijke waterketen.

Meer details